Zuzana Štěrbová: Vyplv rodičov na výber partnera

Srdečne Vás pozývame na ústavný seminár!

Prihlasovanie:
Seminár sa uskutoční online dňa 8.11.2021 o 14:00. V prípade záujmu o účasť, prosíme vyplňte jednoduchý formulár: https://forms.gle/XGim7Zu92rTXvT1B7

Termín prihlásenia: do soboty 6.11.
Najneskôr v deň konania semináru Vám budú zaslané prístupové údaje k Zoom stretnutiu. Maximálny počet účastníkov a účastníčok mimo ÚVSK SAV je 50 ľudí.

Názov: Vliv rodičů na výběr partnera

Autorka: Mgr. Zuzana Štěrbová, Ph.D.
Katedra psychologie, Filozofická fakulta a Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Výběr partnera je jedno z klíčových rozhodnutí v životě, přičemž ovlivňuje nejen spokojenost, zdraví a well-being daného jedince, ale může mít dopad na celou rodinu. To je jedním z důvodů, proč do partnerského výběru nezřídka zasahují rodiče. Aktivní intervence příbuzných do výběru partnera se dokonce zdá být pro lidi specifická, což nám umožňuje uvažovat o skupinovém pohlavním výběru. Rodiče mohou ovlivňovat výběr svých potomků různými způsoby, a to od forem pasivních (např. dědění partnerských preferencí) až po aktivní (např. manipulace). V přednášce představím základní mechanismy rodičovského vlivu na výběr partnera jejich potomků, tj. dědění partnerských preferencí, imprinting-like efekt, asociační učení a aktivní vliv. Dané mechanismy budu detailněji ilustrovat na studiích výzkumné skupiny Etologie člověka.