Tomáš Prošek: Bayesovský přístup v rámci teorie odpovědi na položku

Srdečne Vás pozývame na ústavný seminár s názvom Bayesovský přístup v rámci teorie odpovědi na položku, na ktorom nám náš nový kolega z Masarykovej univerzity Tomáš Prošek netradične porozpráva o kvantitatívnej téme a to o Bayesovskom prístupe k teorii odpovedi na položku. Môžete sa tešiť na trochu štatistiky. Seminár bude v českom jazyku. Prosíme Vás o sprostredkovanie tejto informácie aj vašim kolegom a kolegyniam.

Seminár sa uskutoční online formou. V prípade záujmu o účasť, prosíme vyplňte jednoduchý formulár: https://forms.gle/Ey3zjLbszNFmDomK7

Najneskôr v deň konania semináru Vám budú zaslané prístupové údaje k Zoom stretnutiu. Maximálny počet účastníkov a účastníčok mimo ÚVSK SAV je 50 ľudí.

Udalosť na Facebooku: https://fb.me/e/WKsN7Kg7

Tešíme sa na stretnutie!


Bayesovský přístup v rámci teorie odpovědi na položku

Tomáš ProšekMasarykova univerzita, Filozofická fakulta

Pondelok 05.06. 2023, 14:00 – 15:30 CET, online

V posledních letech dochází k růstu popularity Bayesovské statistiky. Tento seminář se blíže zaměří na možnosti využítí tohoto přístupu v oblasti teorie odpovědi na položku (Item response theory; IRT). Po úvodním představení základních principů Bayesova paradigmatu a IRT budou prezentovány výsledky dvou studií, ve kterých byly aplikovány komplexnější IRT modely. V první studii budou demonstrovány možnosti souběžného modelování odpovědí a reakčních časů (prostřednictvím hierarchického IRT modelu a Q-difúzního IRT modelu) získaných z úlohy detekce slova. Ve druhé studii bude pozornost obrácena na modelování dat pocházejících z formátu vynucené volby s využitím Thurstonova IRT modelu. V rámci této studie pak budou dále prezentovány psychometrické vlastnosti zkrácené verze dotazníku „Comprehensive Assessment of Traits relevant to Personality Disorder“ postaveném právě na formátu vynucených voleb.