Súťaž pre študentov a študentky SAV!

Aj vy môžete byť súčasťou hnutia pre rovnosť vo vede a navštíviť s nami Azory. Navrhnite LOGO medzinárodného projektu ATHENA, ktorý má za cieľ prostredníctom podporovania rodovej rovnosti prispieť k posilneniu výkumného potenciálu SAV. Zapojiť sa môžete najneskôr do 31.5.2021.

Do súťaže sa môžu prihlásiť len študenti a študentky zo SAV.

Viac o projekte a súťaží sa dozviete v Podmienkach súťaže.

Na tento projekt boli poskytnuté finančné prostriedky z programu Európskej únie pre výskum a inováciu Horizont 2020 na základe dohody o grante číslo 101006416.