Spokojnosť s postupom vlády klesá

Spokojnosť s postupom vlády pri zvládaní koronavírusu v očiach verejnosti výrazne klesá. Zatiaľ čo v apríli bolo s krokmi vlády v prieskume Ako sa máte, Slovensko? spokojných 53,4 % opýtaných, v septembri to bolo len 29,9 %. Zároveň, prieskum ukazuje, že respondenti, ktorí pozitívne hodnotia postup vlády, sa vo väčšej miere správajú opatrnejšie.

Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci tohto roku. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania v marci, apríli, máji a septembri.

Nižšia spokojnosť s postupom vlády

Spokojnosť verejnosti s postupom vlády pri zvládaní pandémie koronavírusu od apríla kontinuálne klesá. Kým v apríli bolo spokojných 53,4 % opýtaných, v septembri už len 29,9 %. Respondenti, ktorí pozitívne hodnotia kroky vlády, zároveň viac dodržujú opatrenia – vo väčšej miere nosia rúška a obmedzili spoločenský kontakt.

„Zrozumiteľný a jednoznačne komunikovaný plán a opatrenia zo strany vlády smetom k obyvateľom zvyšujú mieru dôvery a vedú k zodpovednejšiemu správaniu.. Preto posilnenie strategickej komunikácie zo strany vlády môže byť účinnou zbraňou v boji proti koronavírusu. Komunikácia v tomto období má pomôcť občanom orientovať sa v čase neistoty a navigovať ich k overeným informáciám. Oceňujem aktivitu vlády vo vyvracaní dezinformácií a hoaxov, v tom badať veľký posun. Na druhej strane klesajúca spokojnosť je výzvou na zlepšenie komunikácie exekutívy,“ hovorí Michaela Benedigová z komunikačnej agentúry Seesame.

Septembrová vlna prieskumu Ako sa máte, Slovensko? sa pýtala respondentov aj na spokojnosť s tým, ako vláda komunikuje prijaté opatrenia. Iba necelá tretina (28,7 %) opýtaných vyjadrila spokojnosť s tým, ako vláda a vládne inštitúcie komunikujú prijímanie opatrení v súvislosti s epidémiou koronavírusu. Z názorov respondentov tiež zaznievajú málo čitateľné aktivity samospráv. Až 44 % opýtaných sa nevedelo prikloniť k názoru, či sú spokojní alebo nespokojní s aktivitami samosprávy.

Klesajúca dôvera

S pribúdajúcim časom od vypuknutia epidémie na Slovensku tiež klesá dôvera vo všetky vládne, verejné, ale aj vedecké inštitúcie v súvislosti s krízou spôsobenou šírením koronavírusu. Respondenti sa na škále 0 – 10 mali prikloniť k názoru či vláde alebo iným inštitúciám vôbec nedôverujú (0) alebo im úplne dôverujú (10).  K názoru, že vláde dôverujú alebo skôr dôverujú a teda označili možnosti 10, 9, 8, 7 alebo 6 sa v apríli priklonilo 56,3 % opýtaných, no v septembri iba 28 %. Odborné poradné orgány vlády pre riešenie pandémie (ústredný krízový štáb/pandemická komisia) zaznamenali v tomto ukazovateli pokles z 70,3 % na 35,6 % a zdravotníctvo zo 79,3 % na 46,4 %. Prepad zažili aj vedecké inštitúcie, ktorým v apríli dôverovalo 72,4 % zatiaľ čo v septembri iba 43,4 %. Najmenší rozdiel zaznamenala prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorej v apríli dôverovalo 59,9 % opýtaných a v septembri 45,6 %.

„Veľký prepad v dôvere je v danej situácii prirodzený jav  zásadné krízové situácie vo všeobecnosti zvyšujú dôveru a spoliehanie sa na verejné inštitúcie a čelných predstaviteľov štátu. Podobný jav, teda prepad dôvery od obdobia akútnej krízy, akú sme zažívali na začiatku epidémie k obdobiu krízy chronickej, akú sme zažívali v septembri, by sme najpravdepodobnejšie zaznamenali aj v iných krajinách,“ vysvetľuje Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.

Použité výskumy:
Ako sa máte, Slovensko?, Apríl 2020, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV, 21.- 23.4.2020, N=1 000
Ako sa máte, Slovensko?, Máj 2020, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV, 25.- 28.5.2020, N=1 000
Ako sa máte, Slovensko?, September 2020, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV, 10.- 14.9.2020, N=1 000

Použité výskumy sú reprezentatívne pre online populáciu Slovenska. Vybrané dáta z prieskumov „Ako sa máte, Slovensko?“ budú dlhodobo k dispozícii odbornej verejnosti v Slovenskom archíve sociálnych dát.

Spracovala: Monika Tináková