Séria odporúčaní pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do aktivít na podporu rovnosti práv Rómov a Rómok

V projekte DG JUSTICE ENGAGE: Využitie kontaktných intervencií na posilňovanie angažovanosti a mobilizácie v prospech sociálnej zmeny sme pripravili sériu odporúčaní pre všetkých tých, ktorí sa chcú angažovať v aktivitách na podporu rovnosti práv Rómov a Rómok.

Na základe poznatkov zo sociálnej psychológie a predchádzajúceho výskumu ponúkame prehľad o tom, kto sa môže stať rómskym aktivistom alebo nerómskym spojencom; prečo sa ľudia stávajú aktivistami alebo spojencami; kedy je najlepší čas na konanie a kde sú miesta na aktivizmus a spojenectvo a čo a ako robia rómski aktivisti a nerómski spojenci.

Odporúčania môžete stiahnuť tu: https://polrom.eu/toolkit-for-pro-roma-engagement/