Roman Džambazovič: Prechod do dospelosti – možnosti skúmania, vybrané zistenia a trendy

Milé kolegyne a milí kolegovia,

srdečne Vás pozývame na ústavný seminár s názvom Prechod do dospelosti – možnosti skúmania, vybrané zistenia a trendy, na ktorom nám vedúci katedry sociológie Roman Džambazovič porozpráva o skúmaní prechodu do dospelosti v súčasnej dobe, aké faktory ho utvárajú a ako súvisí s nerovnosťami v spoločnosti. Seminár bude v slovenskom jazyku. Prosíme Vás o sprostredkovanie tejto informácie aj vašim kolegom a kolegyniam.

Seminár sa uskutoční online formou. V prípade záujmu o účasť, prosíme vyplňte jednoduchý formulár: https://forms.gle/RUrdeS7aqFQuNLju7

Najneskôr v deň konania semináru Vám budú zaslané prístupové údaje k Zoom stretnutiu. Maximálny počet účastníkov a účastníčok mimo ÚVSK SAV je 50 ľudí.

Udalosť na Facebooku: https://fb.me/e/40ASiPlDr

Tešíme sa na stretnutie!


Prechod do dospelosti – možnosti skúmania, vybrané zistenia a trendy

Roman DžambazovičKatedra sociológie Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Pondelok 06.03. 2023, 10:00 – 11:30 CET, online

Skúmanie procesu dospievania – prechodu z obdobia mladosti do dospelosti – zažíva v poslednom období nárast záujmu zo strany sociológie, psychológie a demografie. Postupne sa začína upriamovať pozornosť na rôzne aspekty tranzície do dospelosti aj v našej spoločenskovednej spisbe (napr. Džambazovič 2022, Potančoková 2013, Šprocha 2018) a poukazuje sa najmä na nové trendy v rodinnom a ekonomickom osamostatnení sa mladých dospelých. Dospelosť je konštruovaná práve prostredníctvom rodinných a nerodinných prechodov, ktorých časovanie a poradie sa u súčasnej mladej generácie výrazne mení. Prechod do dospelosti sa posúva do stále vyššieho veku a vzniká špecifická životná etapa charakterizujúca životnú dráhu veľkej skupiny súčasných dvadsiatnikov a tridsiatnikov, ktorá dostáva pomenovania ako vynárajúca sa dospelosť (Arnett 2015; Bynner 2005), postadolescencia (Vaskovics 2001) či neskorá mladosť. Ide o etapu životného cyklu, ktorá v predchádzajúcich generáciách nebola pre vstup do dospelosti obvyklá. Na aké sociálne a psychologické aspekty sa sústreďuje skúmanie? Aké sú charakteristické črty a trendy prechodu do dospelosti na Slovensku? Platí ešte stále univerzalita jedného unifikovaného generačného designu tranzície do dospelosti alebo môžeme hovoriť  o heterogenizácii a niekoľkých typoch (podobách) tranzícií do dospelosti? Aké determinujúce faktory ich utvárajú? Sú podoby prechodu do dospelosti ďalším aspektom  nerovností objavujúcich sa v našej spoločnosti?