Rodové audity v štátnych inštitúciách: Prečo a ako?

Naša kolegyňa Zuzana Očenášová sa zúčastní okrúhleho stola s názvom Rodové audity v štátnych inštitúciách: Prečo a ako?, ktorý sa uskutoční 26. októbra 2023 v čase od 10:00 do 11:30 v priestoroch Goetheho inštitútu v Bratislave na Panenskej ulici 33. Podujatie pripravili Občianske združenie EuroPolicy a portál EURACTIV Slovensko, v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung.

Zuzana na našom ústave pôsobí o.i. v rámci H2020 projektu Athena Equality, takže môže zdieľať nami odskúšané stratégie podpory rodovej rovnosti v rámci výskumných inštitúcii.

Na podujatie sa môžete zaregistrovať tu: https://podujatia.euractiv.sk/…/158-rodove-audity-v…


O DISKUSII

Trendy v oblasti environmentálneho, sociálneho a podnikového riadenia (ESG) nútia firmy, ale aj organizácie a štátne inštitúcie pozerať sa nad rámec tradičných prístupov k ich efektívnosti a predstave úspechu. Výskum navyše potvrdzuje, že sociálne a rodovo inkluzívne prostredia, ako aj takéto rozhodnutia, sú najefektívnejšie a udržateľnejšie.

Aby bolo možné správne zhodnotiť stav rodovej vyváženosti v akejkoľvek organizácii, nástroj, známy ako rodová audit, nachádza svoje uplatnenie pri kontrole politík, programov, služieb, štruktúr, postupov a rozpočtov. Hoci s ním Slovensko nemá veľa skúseností, keďže zatiaľ žiadna štátna inštitúcia neprechádza rodovým auditom, inšpiráciou môžu byť mnohé príklady z krajín, kde sa audit dokonca robí.