Rodová rovnosť v SAV: cesta a výsledky rodového auditu

Srdečne Vás pozývame na ústavný seminár s názvom „Rodová rovnosť v SAV: cesta a výsledky rodového auditu“ autorského kolektívu projektu H2020 Athena – G.Bianchi, B. Holubová, M. Šudila Žilinská. Seminár priblíži skúsenosti s prvým rokom prípravy Plánu rodovej rovnosti v SAV.Seminár sa uskutoční online formou.

V prípade záujmu o účasť, prosíme vyplňte jednoduchý formulár:
https://forms.gle/XhnyJab8Ldt9APZR6
Najneskôr v deň konania semináru Vám budú zaslané prístupové údaje k Zoom stretnutiu. Maximálny počet účastníkov a účastníčok mimo ÚVSK SAV je 50 ľudí.
Tešíme sa na stretnutie!


Rodová rovnosť v SAV: cesta a výsledky rodového auditu
doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Mgr. Barbora Holubová, PhD.
Mgr. Miroslava Šudila Žilinská
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.
Pondelok, 28.3. 2022, 14:00 – 15:30, online

Je veda pre ženy?
Viete, že na Slovensku absolvuje vysokoškolské vzdelanie II. stupňa viac žien ako mužov? Keď sa však pozrieme na doktorandské štúdium a vedeckú kariéru, pomer sa otočí a muži sú v prevahe.
Plány rodovej rovnosti vo výskumných inštitúciách sú jedným z dôležitých nástrojov na podporu presadzovania rodovej rovnosti vo vede. Reagujú na dlhodobo nepriaznivú situáciu v oblasti nízkeho zastúpenia žien vo vede, obzvlášť vo vybraných odvetviach, ale aj na pracovné podmienky, či zlaďovanie súkromného a pracovného života. Rôznorodosť výskumných tímov je pri tom predpokladom pre excelentnosť vo vede, vrátane podpory dobrých pracovných podmienok.
Na našom ústavnom seminári vám predstavíme naše skúsenosti s prvým rokom prípravy Plánu rodovej rovnosti v SAV, konkrétne:
• ako sme pristúpili k rodovému auditu SAV
• čo naše zistenia o rodovej rovnosti aktuálne hovoria o situácii v SAV
• aké sú ciele a najbližšie aktivity Plánu rodovej rovnosti SAV
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. sa v roku 2021 zapojil do H2020 projektu ATHENA: Implementing gender equality plans to unlock research potential of RPOs and RFOs in Europe, ktorého úlohou je príprava a implementácia Plánu rodovej rovnosti. Na tento projekt boli poskytnuté finančné prostriedky z programu Európskej únie pre výskum a inováciu Horizont 2020 na základe dohody o grante číslo 101006416.


Záznam z podujatia je dostupný na našom youtube konte: