Psychosociální kontext rozvodových sporů s obviněním z násilí

Srdečne Vás pozývame na ústavný seminár s názvom „Psychosociální kontext rozvodových sporů s obviněním z násilí „. Naša stážiska Jitka Fialová z Jihočeské univerzity počas semináru predstaví problematiku krivých obvinení z násilia počas rozvodových sporov.

Seminár sa uskutoční online formou. V prípade záujmu o účasť, prosíme vyplňte jednoduchý formulár do nedele 3. júla: https://forms.gle/qwki4wiLuehoQhmr6

Najneskôr v deň konania semináru Vám budú zaslané prístupové údaje k Zoom stretnutiu. Maximálny počet účastníkov a účastníčok mimo ÚVSK SAV je 50 ľudí.

Tešíme sa na stretnutie!


Psychosociální kontext rozvodových sporů s obviněním z násilí

Mgr. Ing. Jitka Fialová, MBA
Zdravotně sociální fakulta
Jihočeská univerzita, České Budějovice

Pondelok, 4.7. 2022, 14:00 – 15:00, online

V České republice je ročně rozvedeno zhruba 25 000 manželství, z nichž 80 % končí dohodou rodičů o péči. V rámci problematických sporů se každý rok objevuje i 100 – 200 případů různých falešných až křivých obvinění, kterými se jeden z rodičů snaží získat výhodu v boji o děti a mít je tak ve své výhradní péči. Předně v případech obvinění ze sexuálního zneužívání dětí, totiž úřady pro svou závažnost vždy musí konat. Obviněný rodič (dosavadní výzkum ukazuje, že v 9 z 10 případů se jedná o otce), ztrácí kontakt s dětmi a často musí čelit i dalším komplikacím jako je odsouzení okolí, ztráta zaměstnání a s tím souvisejícími zdravotními komplikacemi (deprese, psychosomatické poruchu, PTSD apod.). Čím delší je prošetřování situace s pocitem diskriminace a nemožnosti dovolat se spravedlnosti, tím závažnější důsledky obvinění mají, kdy nezřídka končí až dokonanou sebevraždou. Výzkum je založen na hloubkových rozhovorech s obviněnými (IPA analýza), sdílením zkušeností s odborníky (sociální pracovníci, psychologové, justiční pracovníci, policie apod.) a jeho cílem je podrobněji popsat problematiku (např. charakteristiky oběti, kdy k obviněním dochází, jaké jsou možnosti prevence či vhodné procesní změny) s navrhnutím dalšího vhodného postupu. Prosazováno je např. zavedení interdisciplinární spolupráce (tzv. cochemská praxe).