Protirómsky rasizmus a antidiskriminačné intervencie v meniacej sa politickej klíme v Európe

Srdečne Vás pozývame na záverečný seminár projektu DG Justice PolRom!

Prihlasovanie:
Seminár sa uskutoční online vo štvrtok, 3.6.2021 o 14.00. V prípade záujmu o účasť, prosíme vyplňte jednoduchý formulár: https://forms.gle/L5N5kXD3CezF91HD6

Cieľom projektu DG JUST Polrom bolo identifikovať vplyv politického diskurzu na postoje a zamýšľané správanie majority voči Rómom. Hlavnou úlohou projektu bolo identifikovať príklady dobrej praxe efektívnych a trvalo udržateľných antidiskriminačných intervencií, ktoré umožnia zmierňovať prejavy protirómskeho rasizmu. Vytvorili sme nový a spoľahlivý nástroj na meranie protirómskeho rasizmu a uskutočnili sme reprezentatívne prieskumy v piatich krajinách EÚ. Ďalej sme analyzovali politický diskurz o Rómoch v krajinách projektu a navrhli kritériá pre evaluáciu existujúcich antidiskriminačných programov v spolupráci s lokálnymi mimovládnymi neziskovými organizáciami. Na základe poznatkov sociálnej psychológie a našich empirických zistení sme napokon vytvorili manuál pre tvorbu antidiskriminačných intervencií, ktoré sa zameriavajú na celý reťazec inštitucionálneho rasizmu: od politického diskurzu, cez postoje až po diskriminujúce správanie etnickej majority voči Rómom, ale aj na posilňovanie pro-sociálnej kolektívnej akcie.


Partnermi v projekte PolRom boli:
• Eötvös Loránd University, Maďarsko (koordinátor projektu),
• Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Slovensko,
• Université Paris-Nanterre, Francúzsko,
• Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Rumunsko a
• University of Limerick, Írsko

Viac informácii o projekte nájdete tu: https://polrom.eu/

Manuál pre tvorcov politík a ľudí z praxe: https://polrom.eu/toolkit/

Policy reporty: https://polrom.eu/category/policy-reports/

Videá sumarizujúce výsledky projektu PolRom:
https://www.youtube.com/watch?v=VC-6udD3Ne0
https://www.youtube.com/watch?v=UTgtuTUsVlU


The project “Identifying evidence-based methods to effectively combat discrimination of the Roma in the changing political climate of Europe” (Grant. No. 808062 — PolRom — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017) is funded by the Justice programme of the European Union (2014-2020) for the period of 11/ 2018- 8/2021.