Prieskumy Ako sa máte, slovensko? získali mimoriadne ocenenie

Projekt Ako sa máte, Slovensko?, na ktorom participuje aj náš ústav, a ktorý od marca 2020 mapuje postoje a správanie Slovákov počas pandémie, získal včera ocenenie PROKOP za „Počin roka 2020“. PROKOP je súťažou najlepších PR projektov na Slovensku, ktorú organizuje Asociácia public relations na Slovensku.

Iniciatíva Ako sa máte, Slovensko? vznikla v prvých dňoch pandémie a odvtedy kontinuálne mapuje meniace sa postoje a názory obyvateľov na kľúčové spoločenské otázky súvisiace s pandémiou. Projekt spojil sociológov a sociálnych psychológov zo Slovenskej akadémie vied s partnermi z komunikačnej agentúry Seesame a prieskumnej agentúry MNFORCE.

„Spolupráca s našimi partnermi z mimo-akademického prostredia nám umožnila extrémne rýchlo zareagovať a zmapovať novú a neočakávanú krízu. Už týždeň po plošnom uzatvorení škôl na Slovensku sme sa pýtali respondentov na reprezentatívnej vzorke na ich prežívanie pandémie. To by pri klasickom akademickom pracovnom cykle – príprava grantu – jeho posúdenie – vyhodnotenie – financovanie nebolo možné,“ ocenil výhody spolupráce Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV a dodal, že aj vnútroakademická spolupráca bola pre obe strany veľmi obohacujúca.

Počas prvého roku pandémie sa sociológom a sociálnym psychológom zo Slovenskej akadémie vied podarilo s partnermi zrealizovať 7 prieskumov. Zozbierané dáta uchovávajú v Slovenskom archíve sociálnych dát na Sociologickom ústave SAV, kde sú dostupné aj pre iných vedcov a vedkyne. „Je to vďaka ústretovosti našich partnerov mimo akadémie a predstavuje to „zlatý štandard“ výskumníckej praxe. Verím, že táto veľkorysosť bude inšpiráciou aj pre ďalších,“ doplnil sociológ.

Výsledky prieskumov počas pandemického roka priniesli viacero zistení, ktoré zaujali aj samotných vedcov. „Mňa osobne asi najviac zaujalo to, ako rýchlo ochota Slovákov dať sa zaočkovať opadla po upokojení pandemickej situácie pred letom. A naopak, ako pomaly narastala napriek nárastu prípadov a úmrtí na jeseň a v zime. Na úroveň z apríla 2020 sme sa vrátili až na prelome januára a februára 2021, kedy by sa zaočkovať dalo približne 40% našich respondentov. Silným zistením je tiež vzťah medzi dôverou vo verejné autority a dodržiavaním pandemických opatrení. A potešiteľná je dôvera vo vedeckú komunitu a jej odporúčania, ktorá súvisí aj s ochotou dať sa zaočkovať,“ povedala Barbara Lášticová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Prieskumy Ako sa máte, Slovensko? mapujú postoje Slovákov aj v roku 2021. Poskytujú dáta, ktoré sú nevyhnutné pre strategické vedenie štátu a výrazne napomáhajú aj komunikátorom. „Tento projekt má význam nielen pre tvorcov politík preto, že môžu na základe našich zistení robiť dobre informované rozhodnutia a nastavovať komunikáciu o opatreniach, ale aj pre nás ako vedcov. Verím, že toto ocenenie ešte viac posilní viditeľnosť projektu a celej SAV v očiach verejnosti,“ zdôraznila sociálna psychologička.

Počas online vyhlásenia výsledkov, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 25. marca sa účastníkom prihovoril aj predseda SAV profesor Pavol Šajgalík, ktorý sa zamyslel nad dôležitosťou prepojenia vedy a komunikácie: „Vedecká práca je od svojich počiatkov pre obecnú populáciu ťažko zrozumiteľná a preto je nevyhnutné hľadať komunikačné nástroje, aby sa to, čo vedecká obec zistí a je pre ľudstvo prospešné, vedelo verejnosti aj zrozumiteľne vysvetliť. Tiež je veľmi dôležité, aby komunita vedeckých pracovníkov a ľudí, ktorí majú racionálne a kritické myslenie bola schopná stavať veci, ktoré sú postavené na hlavu, späť na nohy, aby verejnosť nezačala veriť nezmyslom. Racionalita je jediná cesta ako sa zo všetkých kríz a problémov, ktoré stretávajú ľudstvo, vieme dostať. Či sú to choroby, živelné pohromy, energetická kríza alebo otepľovanie planéty.“

PROKOP je prestížnou súťažou najlepších PR projektov na Slovensku, ktorú od roku 2010 vyhlasuje a organizuje Asociácia public relations na Slovensku (APRSR). Ocenenie PROKOP dáva možnosť predstaviť zaujímavé, kreatívne a inovatívne PR kampane uskutočnené na Slovensku. Kritériami súťaže sú inovatívnosť, kreativita a exekúcia PR projektu s ohľadom na preukázané výsledky.

Text: Katarína Gáliková