Predškoláci a prváci sa môžu zúčastniť pilotného výskumu jazykovej gramotnosti

Kolegyne Olga Zápotočná, Zuzana Petrová a Kamila Urban v spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK hľadajú odpovede na to, aký význam má vzdelávacie prostredie materskej školy na vývin ranej jazykovej gramotnosti predškolákov a aký je jeho vplyv na ich neskoršie čitateľské správanie. Deti, ktoré v septembri 2021 nastúpia do základných škôl a prvákov spolu s ich rodičmi pozývajú k účasti na pilotnom výskume jazykovej gramotnosti.

Výskum sa uskutoční od 24. mája do 11. júna 2021 vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Mlynskej doline. Dieťa absolvuje približne hodinové stretnutie, počas ktorého bude preskúšaná jeho pozornosť. Podľa veku bude počúvať alebo samostatne čítať krátke ilustrované príbehy a texty, ku ktorým dostane niekoľko otázok. Deti takto pomôžu odborníkom overiť technológiu zaznamenávania očných pohybov tzv. „eye-tracking“ počas čítania. Meranie touto metódou je bezkontaktné a nemá žiadny vplyv na zdravie a výkony dieťaťa. V priebehu stretnutia budú dodržané všetky povinné hygienické opatrenia v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Ako symbolickú odmenu za účasť na výskumnom projekte dostane každé dieťa darčekovú poukážku na nákup kníh. V prípade záujmu si rodičia môžu vyžiadať výstupný záznam stretnutia s orientačným odborným výkladom.

Rodičia môžu svoje deti do výskumu prihlásiť prostredníctvom stránky: http://bit.ly/vyskum_citaniaPo odoslaní formulára budú kontaktovaní za účelom výberu vhodného termínu stretnutia. Asistenti im zároveň poskytnú všetky potrebné informácie o podmienkach účasti na experimente vrátane prípadných operatívnych organizačných zmien, ktoré môžu nastať v dôsledku nepredvídateľného vývoja pandemickej situácie.

Výskum je súčasťou projektu „Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti“. Jeho hlavným cieľom je identifikácia kľúčových indikátorov vývinu jazykovej gramotnosti v predškolskom veku a vytvorenie vývinových čitateľských modelov slovensky hovoriacich detí od prvého až po štvrtý ročník základnej školy.

Viac informácií nájdete v priloženom obrázku. V prípade ďalších otázok môžu rodičia výskumníkov kontaktovať na emailovej adrese: laboratorium.citania@uniba.sk.

Spracovala: Katarína Gáliková