Predpoklady a podoby rómskeho aktivizmu

Srdečne Vás pozývame na ústavný seminár s názvom Predpoklady a podoby rómskeho aktivizmu (záverečný seminár projektu DG JUST ENGAGE). Na seminári budú prezentované kľúčové zistenia projektu, vrátane sprievodcu pre rómskych aktivistov a aktivistky a ich spojencov.


Seminár sa uskutoční online formou. V prípade záujmu o účasť, prosíme vyplňte jednoduchý formulár: https://forms.gle/5mZKnM3HR58C8Yyj7

V deň konania semináru Vám budú zaslané prístupové údaje k Zoom stretnutiu. Maximálny počet účastníkov a účastníčok mimo ÚVSK SAV je 50 ľudí.


Predpoklady a podoby rómskeho aktivizmu. Záverečný seminár projektu DG JUST ENGAGE.
Barbara Lášticová, Xenia Daniela Poslon, Lucia Hargašová, Miroslav Popper, Henrieta Ševčíková, Dóra Kanyicska Belán; Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v.v.i


Pondelok 5.12. 2022, 14:00 – 15:30 CET, online


Projekt ENGAGE – Využitie kontaktných intervencií na podporu angažovanosti a mobilizácie pre sociálnu zmenu vychádzal z predpokladu, že protirómsky rasizmus a nepriateľský normatívny politický kontext vytvárajú prekážky pre inklúziu Rómov a sociálnu angažovanosť obyvateľstva. Jeho cieľom bolo prispieť k riešeniu problematiky protirómskeho rasizmu a ľahostajnosti medzi nerómskou väčšinou, zvýšiť zapojenie Rómov a Rómok a preskúmať, ako je možné mobilizovať aj nerómsku časť obyvateľstva ako spojencov pre uskutočnenie spoločenských zmien v tejto oblasti. Na seminári predstavíme kľúčové zistenia projektu, vrátane sprievodcu pre rómskych aktivistov a aktivistky a ich spojencov. Bližšie sa zameriame na faktory, ktoré ovplyvňujú ochotu Rómov a Rómok na Slovensku zapojiť sa do aktivít na podporu svojich práv a na kontexty rómskeho aktivizmu na Slovensku, v Maďarsku a Španielsku.


Projektové konzorcium koordinovala Univerzita Loránda Eötvösa (Maďarsko) s partnermi z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., (Slovensko), Centra pre výskum migrácie a medzikultúrnych vzťahov Univerzity Almería (Španielsko) a Neformálnej rómskej vzdelávacej nadácie Uccu (Maďarsko). Výskum bol financovaný z programu Európskej únie pre práva, rovnosť a občianstvo (REC) (2014 – 2020) (č. grantu 963122 — ENGAGE — REC-AG-2020 / REC-RDIS-DISC-AG-2020