Ponuka tréningov v oblasti rodovej rovnosti

Slovenská akadémia vied prijala historicky prvý Plán rodovej rovnosti SAV, v ktorom kriticky reflektuje aktuálny stav zastúpenia žien na svojich pracoviskách a nastavuje zásady rodovej rovnosti. Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., a organizácia RISOTO v rámci H2020 projektu ATHENA pripravili niekoľko tréningov, ktoré záujemcom pomôžu zorientovať sa v problematike rodovej rovnosti.

Účastníci na tréningoch dostanú odpovede najmä na otázky:

  • Chcete lepšie rozumieť téme rodovej rovnosti?
  • Chceli by ste vedieť, čo znamená integrácia rodového hľadiska vo výskume? (podmienka projektov v programe Horizont Európa)
  • Počuli ste, že SAV prijalo Plán rodovej rovnosti, ale nie je vám jasné, čo to znamená?

Organizátori – ÚVSK SAV, v. v. i., a organizácia RISOTO – ponúkajú nasledovné tréningy, z ktorých si možno vybrať podľa záujmu:

  • Čo je rodová rovnosť a prečo potrebujeme Plán rodovej rovnosti SAV?

Tréning je určený pre všetkých, ktorí chcú lepšie porozumieť, čo znamená rodová rovnosť a ako nás nerovnosti ovplyvňujú v našich každodenných životoch.

Termín: 13. mája (piatok) 10.00 – 13.00 h

Formát: online (Zoom)

  • Rod vo výskume (nielen v programe Horizont Európa)

Tréning pomôže porozumieť, ako rodová (ne)rovnosť ovplyvňuje samotnú vedu a prečo je dôležité reflektovať rodové hľadisko v každej fáze projektu. Integrácia rodového hľadiska je totiž kľúčovým aspektom kvalitných projektov (nielen) v rámci programu Horizont Európa.

Termín: 23. mája (pondelok) 9.00 – 12.00 h alebo 26. mája (štvrtok) 9.00 – 12.00 h

Formát: online (Zoom)

  • Posilnenie argumentačných zručností v oblasti rodovej rovnosti

Tento tréning je určený pre ženy. Spoločne sa pozrieme na výzvy, ktorým ženy čelia v pracovnej, ale aj súkromnej sfére a ponúkneme vhodné riešenia v konkrétnych situáciách.

Termín: 9. júna (štvrtok) 9:00 – 12.00 h

Formát: prezenčne (miesto konania: Bratislava, spresní sa v pozvánke)

Na jeseň zároveň organizátori pripravujú osobitý tréning pre všetky a všetkých, ktorí majú na starosti vedenie tímov a organizácií SAV a chcú porozumieť uplatňovaniu rodového hľadiska v manažmente.

Prihlásiť sa možno prostredníctvom online formulára. Pri prihlásení, prosím, zvoľte tréning a dátum, o ktorý máte záujem. Prihlasovanie sa uzatvára 9. mája 2022 (pondelok).

Počet prihlásených je limitovaný. V prípade, že máte o účasť na tréningoch záujem, ale nevyhovuje vám termín, prosím, kontaktujte nás, budeme hľadať riešenie.

Kontakt na organizátorku tréningov: miroslava.zilinska@savba.sk

Na tento projekt boli poskytnuté finančné prostriedky z programu Európskej únie pre výskum a inováciu Horizont 2020 na základe dohody o grante číslo 101006416.

Text: Miroslava Šudila Žilinská, ÚVSK SAV, v. v. i.