Podcast Bez modrín: Stereotypy a predsudky. Čo o nás prezrádzajú?

Naša riaditeľka Barbara Lášticová v podcaste Bez modrín (Centrum Slniečko) diskutovala o tom, aké predsudky sa na Slovensku vyskytujú najčastejšie a tiež o tom, čo to prezrádza o kvalite života v našej spoločnosti.

Hoci si to často neuvedomujeme a veľakrát ani nechceme pripustiť, predpojatosť, stereotypy a predsudky sú v každom z nás. Slová a to, ako rozprávame o druhých ľuďoch, môže rovnako ublížiť ako činy. 

Stereotypy nám pomáhajú porozumieť svetu. Ale predsudky zas našu prirodzenú zvedavosť limitujú, dajú hneď odpoveď, jednu pravdu a zahatia cestu za vlastným poznaním a skúsenosťou. Niekedy je medzi nimi tenká hranica a veľa záleží aj od kontextu. Ako sa v tom vyznať? Na čo si dať pri vyjadrovaní a zobrazovaní pozor a nepodnecovať predsudky v spoločnosti či vo svojom bezprostrednom okolí? “Treba si dať pozor na tzv. groupizmus. To znamená, že ak hovoríme o nejakom človeku, ktorý je príslušníkom určitej skupiny, hovoríme o tom konkrétnom človeku a ho jeho konkrétnych vlastnostiach a nezovšeobecňujme to na celú skupinu,” hovorí Barbara Lášticová.

Podcast si môžete vypočuť tu.