ONLINE Týždeň otvorených dverí na SAV

Milí návštevníci a záujemcovia o doktorandské štúdium! Vitajte na našom virtuálnom Týždni otvorených dverí. Viac než 30 vedeckých pracovísk SAV si pre Vás pripravilo zaujímavé prezentácie a videá. Pozrite sa, ako to vyzerá na našich ústavoch a zistite viac o možnostiach doktorandského štúdia v akademickom roku 2021/2022.

Zaujímavé prezentácie a videá si pre Vás pripravilo viac než 30 vedeckých pracovísk SAV. Nájdete ich na stránke https://dod.sav.sk/.

Zaujali vás vypísané témy a chceli by ste sa o nich dozvedieť viac?

Náš Týždeň otvorených dverí vyvrcholí v piatok 16. apríla na ZOOMe. Pripojte sa na online stretnutie so zástupcami ústavov a školiteľmi, na ktorom sa budete môcť porozprávať (nielen) o témach doktorandského štúdia. Podujatie je určené mladým ľuďom, diplomantkám a diplomantom, absolventkám a absolventom 2. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí uvažujú nad rozbehnutím vedeckej kariéry. Naše doktorandky a školitelia dizertačných prác sa budú na Vás tešiť v piatok 16. apríla na zoom linku http://bit.ly/zoom_s_vedcami_sav.

Na ZOOMe budeme online v dvoch časoch:
• 10:00 – 11:30 (pripojenie bude možné od 9:45)
• 13:30 – 15:00 (pripojenie bude možné od 13:15)

Tešíme sa na vás!

Internetová stránka Týždňa otvorených dverí s prezentáciami a videami ústavov SAV: http://tod.sav.sk

Facebookové podujatie, kde budú počas týždňa pribúdať novinky: http://bit.ly/tod_sav

ZOOM S VEDCAMI SAV 16.4.2021http://bit.ly/zoom_s_vedcami_sav