Základné údaje

Profilová fotografia
samostatný vedecký pracovník IIa
prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.
rodičovstvo, školská iklúzia a inkluzívne vzdelávanie, sexuálna výchova, individuálne a sociálne reprezentácie lásky
T:     02/ 5477 5683
       54773442
F:    02/54775683
       02/54773442
ORCID:   ORCID