Základné údaje

Profilová fotografia
doktorandka
Mgr. Teodora Savić
solidarita, imigrácia, analýza politického diskurzu
T:     02/54775683
ORCID:   ORCID