Projekty

emeritná vedecká pracovníčka
PhDr. Viera Rosová, CSc.

Medzinárodné

Ukončené
 • Projekt 7. RP EÚ Budovanie platformy pre rozšírený sociálno-vedný výskum vzťahujúci sa k jadrovej energii v strednej a východnej Európe
  Program: 7RP
  Doba trvania: 1. 9. 2013 – 31. 8. 2016

Národné

Ukončené
 • Dynamika sociálnych a morálnych noriem: Sociálno-psychologický výskum minoritných, marginalizovaných a znevýhodnených skupín vo vzťahu k majorite
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Centrum excelentnosti SAV pre výskum a rozvoj občianstva a participácie: zvládanie výziev 21. storočia
  Program: Centrá excelentnosti SAV
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010
 • Intimita a normativita v kontexte občianstva
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008