Projekty

emeritná vedecká pracovníčka
prof. PhDr. Jana Plichtová, CSc.