Ľudia

Profilová fotografia
emeritná vedecká pracovníčka
PhDr. Viera Rosová, CSc.
T:     02/ 5477 5683
       54773442
F:    02/ 5477 5683
       54773442