Ľudia

Profilová fotografia
emeritná vedecká pracovníčka
PhDr. Katarína Jariabková, PhD.
neurovývinové poruchy, participácia a kvalita života ľudí s postihnutím
T:     02/ 5477 5683
       54773442
F:    54775683
       54773442