Nová populárno-náučná publikácia o klimatickej zmene

Slovenská akadémia vied prichádza s pokračovaním úspešnej populárno-náučnej publikácie o klimatickej zmene. Brožúra Zmena klímy II. nadväzuje na predchádzajúce dielo vydané v roku 2022 a predstavuje súčasné vedecké poznatky o fenoméne klimatickej krízy z pohľadu spoločenských vied. Na publikácii Zmena klímy 2 sa autorsky a editorsky podieľala aj naša kolegyňa Miroslava Zilinska.

Publikácia vznikla v rámci edície Otvorená akadémia a je voľne dostupná v online podobe na stránke SAV. Prelistovať si ju môžete tu.

Viac informácii o brožúre nájdete tu.