Nová kniha: The Psychology of Politically Unstable Societies

Naša riaditeľka Barbara Lášticová je spolueditorkou novej knihy The Psychology of Politically Unstable Societies, ktorá práve vyšla v Routledge. Kniha predstavuje najnovší výskum v oblasti politickej psychológie a skúma psychologické procesy, ktoré sú základom politickej nestability, a spôsoby ich riešenia pomocou psychologických intervencií.

Kniha, ktorú napísal tím popredných medzinárodných výskumníkov, kriticky prehodnocuje význam koncepcií, ktoré boli primárne vyvinuté v kontextoch WEIRD (Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic), pre spoločnosti, ktoré nie sú WEIRD. Zameriava sa najmä na východnú a strednú Európu a Južnú Afriku a ukazuje, že tieto krajiny majú niektoré výsady krajín WEIRD, ale zároveň sa vyznačujú problematickou históriou a relatívnou depriváciou. Kapitoly zahŕňajú psychologické pojmy, ako je politická dôvera, konšpiračné myslenie, autoritárstvo, populizmus, autochtónia, sociálna identita a predsudky, a ukazujú, že psychológia má nástroje na vysvetlenie opakujúcich sa a spoločných problémov týchto spoločností.

Táto originálna kniha je ideálna pre vedcov a študentov sociálnej psychológie, politológie a spoločenských vied. Bude tiež užitočným čítaním pre tvorcov politík, politických analytikov a všetkých, ktorí chcú pochopiť svoju úlohu pri vytváraní stabilnejších a spravodlivejších spoločností.

Viac informácii o knihe nájdete tu.