Miroslav Popper: Zmeny v partnerských a rodinných vzťahoch – Tanec medzi liminalitou a normativitou

Srdečne Vás pozývame na ústavný seminár s názvom Zmeny v partnerských a rodinných vzťahoch: Tanec medzi liminalitou a normativitou, na ktorom nám náš vedecký pracovník Miroslav Popper porozpráva o zmenách v partnerských a rodinných vzťahoch. Seminár bude v slovenskom jazyku. Prosíme Vás o sprostredkovanie tejto informácie aj vašim kolegom a kolegyniam.

Seminár sa uskutoční online formou. V prípade záujmu o účasť, prosíme vyplňte jednoduchý formulár: https://forms.gle/jkkfNyhyuyET6ESK9

Najneskôr v deň konania semináru Vám budú zaslané prístupové údaje k Zoom stretnutiu. Maximálny počet účastníkov a účastníčok mimo ÚVSK SAV je 50 ľudí.

Udalosť na Facebooku: https://fb.me/e/3AI3cKbtI

Tešíme sa na stretnutie!


Zmeny v partnerských a rodinných vzťahoch: Tanec medzi liminalitou a normativitou

Miroslav PopperÚstav výskumu sociálnej komunikácie v.v.i.

Pondelok 29. 05. 2023, 14:00 – 15:30 CET, online

O čom seminár bude?

O uplatnení konceptuálnej prizmy liminality pri hľadaní odpovedí na otázku, ako sa menia normy v oblasti partnerského a rodinného spolužitia v ostatných dekádach. O oslobodzovaní sa od pôvodných limitov a ocitnutí sa v štádiu „uprostred a medzi“, keď pôvodné normy už neplatia a nové vzorce správania ešte nie sú vytvorené. O zažívaní neistoty, keďže ľudia nevedia, ako majú konať, podľa akých pravidiel sa riadiť. O napätí medzi normativitou a liminalitou, vznikajúcom v dôsledku rôznych hodnotových a socio-ekonomických zmien. O partnerstvách a manželstvách, rozchodoch rozvodoch, jednorodičovských a predovšetkým zmiešaných rodinách a well-beingu. O kontúrach novej normativity. O potrebe prebudiť sa z ťapákovskej nečinnosti a reflektovať pluralitu partnerských a rodinných foriem spolužitia pri tvorbe rodinných politík.