Komu odporúčame dať sa zaočkovať? Ani nezaočkovaní neodmietajú očkovanie paušálne

Len zhruba polovica z respondentov, ktorí sa neplánujú zaočkovať, sa stavia negatívne k očkovaniu paušálne, druhá časť by podmienečne očkovala skôr starších. Najmenšiu podporu má očkovanie detí, aj zaočkovaní často odporúčajú počkať na potvrdenie bezpečnosti vakcín.

Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020, a štyrikrát v roku 2021.

Desiata vlna výskumu Ako sa máte, Slovensko? sa uskutočnila v období 15. až 20. júla 2021. V tomto období bola na Slovensku priaznivá epidemiologická situácia a naďalej klesali počty hospitalizovaných. Očkovanie bolo otvorené pre všetkých nad 12 rokov a počet čakajúcich na vakcínu v čakárni klesal. Viaceré očkovacie centrá začali očkovať bez registrácie.

Ako by poradili svojmu známemu už zaočkovaní a ľudia, čo sa očkovať neplánujú

Respondenti mali vo výskume možnosť odpovedať na sériu troch otázok. V prvej otázke sme sa respondentov pýtali, či by očkovanie odporučili známemu, ktorý má 70 rokov a trpí cukrovkou, v druhej otázke sme sa pýtali na odporučenie pre zdravého tridsiatnika a v tretej otázke sme sa pýtali na odporučenie, či očkovať známeho 13-ročnú dcéru.

Už zaočkovaní respondenti jednoznačne odporúčali okamžité očkovanie zdravému tridsiatnikovi (75,1 %), následne aj sedemdesiatnikovi s cukrovkou (61,5 %). S odstupom výrazne menej často odporúčajú zaočkovaní dať zaočkovať 13-ročné dievča (42,2 %). Približne rovnaká časť zaočkovaných (40,2 %) odporúča v tomto prípade skôr ešte chvíľu počkal, či sa potvrdí, že vakcíny sú bezpečné a 17,6 percenta zaočkovaných radí 13-ročné dievča neočkovať.

Aj v prípade respondentov, ktorí sa očkovať neplánujú, sa miera odporúčania smerom k ľuďom rôznych vekových kategórií líši. Až 50,8 percenta respondentov, ktorí sa sami zaočkovať neplánujú, odporúča sedemdesiatnikovi s cukrovkou ešte chvíľu počkať na potvrdenie bezpečnosti vakcíny a následne sa dať zaočkovať a len 45 percent mu odporúča neočkovať sa vôbec. To naznačuje, že aspoň časť z nezaočkovaných respondentov si je vedomá rizika, ktoré ochorenie COVID-19 predstavuje. Odporúčania mladším sú výraznejšie proti očkovaniu. Neočkovať sa odporúča  58,6 percenta respondentov zdravému tridsiatnikovi a až 81,7 percenta 13-ročnému dievčaťu.

Ak skombinujeme odpovede na všetky tri otázky, vieme povedať, že len 16,4 percenta respondentov odpovedalo na každú otázku jednoznačne, že očkovanie neodporúča. Prakticky rovnaký podiel respondentov (17,4 %) odpovedal na všetky tri otázky, že odporúča čo najrýchlejšie očkovanie.

Kto sú respondenti, ktorí očkovanie vo všetkých prípadoch jasne neodporúčajú? Predovšetkým sú to respondenti, ktorí sami hovoria, že sa zaočkovať nedajú. Častejšie sú to tiež starší respondenti, respondenti, ktorí nie sú spokojní s postupom vlády pri zvládaní koronavírusu a respondenti, ktorí sa koronavírusom necítia ohrození. V miere neodporúčania očkovania sa voliči Smeru-SD vyrovnajú a v niektorých prípadoch aj prevyšujú voličov strán ĽSNS a Republika. Za zmienku stojí fakt, že kým strany ĽSNS a Republika majú skôr mladších voličov, Smer-SD má spomedzi parlamentných strán podľa výskumu najstarší elektorát.

Naopak respondenti, ktorí vo všetkých troch prípadoch očkovanie odporúčajú, sú sami zaočkovaní, epidémie sa obávajú viac, dôverujú slovenským vedeckým inštitúciám a sú menej kritickí k postupu vlády pri zvládaní pandémie. Častejšie sú to tiež muži.

„Odpovede nezaočkovaných na otázku, či sa má sedemdesiatnik s cukrovkou zaočkovať, ukazujú, že skupina nezaočkovaných nie je homogénna a približne polovica z nich odporúča starším očkovať sa, ak sa ukáže, že vakcína je bezpečná. Očkovanie proti COVID-19 paušálne odmieta len približne 16,4 percenta respondentov. Relatívne najmenšiu podporu má očkovanie detí, kde aj zaočkovaní v podobnej miere ako priame odporúčanie očkovať sa volia odporúčanie ešte počkať, kým sa potvrdí bezpečnosť vakcíny. Zaujímavé je, že v skupine zaočkovaných je silnejšie odporúčanie sa rýchlo zaočkovať pre zdravého tridsiatnika než pre výrazne viac ohrozeného sedemdesiatnika s komorbiditou. Naznačuje to, že ľudia buď mylne považujú cukrovku za kontraindikáciu k očkovaniu, alebo si nie sú dostatočne vedomí toho, aké bezprostredné nebezpečenstvo hrozí nezaočkovaným starším s chronickým ochorením po nakazení sa koronavírusom. V oboch prípadoch toto zistenie naznačuje medzery v informovanosti verejnosti o vakcinácii a o nebezpečnosti COVID-19,“ komentuje výsledky Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu.

Dáta zo série výskumov Ako sa máte, Slovensko? budú dlhodobo k dispozícii odbornej verejnosti v Slovenskom archíve sociálnych dát. Kľúčové zistenia sú tiež k dispozícii na stránke Ako sa máte, Slovensko.


Spracovala: Michaela Lukovičová, agentúra Seesame