Ján Hrustič: Od osamelosti v partnerstve k blízkemu vzťahu

Srdečne Vás pozývame na ústavný seminár s názvom „Od osamelosti v partnerstve k blízkemu vzťahu“. Pozvanie tentokrát prijal Ján Hrustič, poradenský psychológ, ktorý bude prednášať o spôsoboch, ako v partnerských vzťahoch budovať blízkosť. Seminár sa realizuje v rámci projektu APVV-18-0303 „Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti.“


Prihlasovanie:
Seminár sa uskutoční online dňa 25.10.2021 o 10:00. V prípade záujmu o účasť, prosíme vyplňte jednoduchý formulár: https://forms.gle/CzkLFAb4Ctjmie3b9
V deň konania semináru Vám budú zaslané prístupové údaje k Zoom stretnutiu. Maximálny počet účastníkov a účastníčok mimo ÚVSK SAV je 50 ľudí.


Názov: Od osamelosti v partnerstve k blízkemu vzťahu

Autor: Ján Hrustič, poradenský psychológ

Ako sa správať v partnerskom vzťahu tak, aby sme si z partnerského života nevytvárali „galeje“ ale skôr naopak, priateľskú blízkosť a prijemný azyl domova?


O autorovi:
Ján Hrustič je poradenským psychológom s viac ako 20-ročnou skúsenosťou v oblasti partnerského poradenstva. Vyštudoval všeobecnú psychológiu so špecializáciou na poradenskú psychológiu, absolvoval viaceré sociálno-psychologické a psychoterapeutické tréningy vrátane 9-ročného psychoterapeutického tréningu v Gestalt terapii organizovaného inštitútom Metanoia v Londýne. Až do dôchodku pracoval v centre poradensko-psychologických služieb (neskôr premenované na referáty). V súčasnosti sa venuje rodinnému a partnerskému poradenstvu. Je autorom knihy Od osamelosti k blízkemu vzťahu v partnerstve (2015).
Seminár sa realizuje v rámci projektu APVV-18-0303 „Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti.“