Ivan Lukšík: Intimita v pohybe – štyri pohľady na dynamiku intímnych vzťahov

Srdečne Vás pozývame na ústavný seminár s názvom Intimita v pohybe – štyri pohľady na dynamiku intímnych vzťahov“, na ktorom nám náš vedecký pracovník Ivan Lukšík porozpráva o teórií aj empirických zisteniach ohľadom intímnych vzťahov v období vynárajúcej sa dospelosti. Seminár bude v slovenskom jazyku a časť aj v anglickom. Prosíme Vás o sprostredkovanie tejto informácie aj vašim kolegom a kolegyniam.

Seminár sa uskutoční online formou. V prípade záujmu o účasť, prosíme vyplňte jednoduchý formulár: https://forms.gle/9UE2xAtkgiqGzYhW7

Najneskôr v deň konania semináru Vám budú zaslané prístupové údaje k Zoom stretnutiu. Maximálny počet účastníkov a účastníčok mimo ÚVSK SAV je 50 ľudí.

Udalosť na Facebooku: https://fb.me/e/2wkWHDH0m

Tešíme sa na stretnutie!


Intimita v pohybe – štyri pohľady na dynamiku intímnych vzťahov

Ivan Lukšík, Ústav výskumu sociálnej komunikácie v.v.i.

Pondelok 15.05., 14:00 – 15:30 CET, online

Budeme hovoriť o vedeckej monografii, ktorá syntetizuje teoretické uvažovanie a empirické zistenia o intímnych vzťahoch v období tzv. vynárajúcej sa dospelosti. Monografia ukazuje ako sa menia intímne vzťahy v súčasnej dobe a ktoré sú významné trendy v tejto oblasti. Autori a autorky pomenovali štyri trendy v súčasných intímnych vzťahoch: 1. Od transformácie k transmutácii a zvnútra von, 2. Sebareflektovanie intimity a lásky odohrávajúce sa v prostredí kultúrnych vzorov, 3. Kvalita partnerských vzťahov: Zdravá miera alebo všetkého veľa škodí a 4. Hľadanie hraníc intimity: polyamória intímnych vzťahov.