Ivan Lukšík a Nikola Kallová: Zlé zaobchádzanie s rómskymi občanmi na Slovensku

Srdečne Vás pozývame na ústavný seminár s názvom „Zlé zaobchádzanie s rómskymi občanmi na Slovensku“, kde budú naším hosťom a hosťkou Ivan Lukšík a Nikola Kallová, z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV v. v. i.  Seminár bude v slovenskom jazyku.
Prosíme Vás o sprostredkovanie tejto informácie aj vašim kolegom a kolegyniam. Seminár sa uskutoční online formou.

V prípade záujmu o účasť, prosíme vyplňte jednoduchý formulár:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgClsLRgKDYkq1yjG3_oSgvzGb_OpdPx-R2DEZsizf9FtVcw/viewform?pli=1

Najneskôr v deň konania semináru Vám budú zaslané prístupové údaje k online stretnutiu. Maximálny počet účastníkov a účastníčok mimo ÚVSK SAV je 50 ľudí.

Udalosť na facebooku: https://fb.me/e/4kXXEBkfl

Tešíme sa na stretnutie!


Zlé zaobchádzanie s rómskymi občanmi na Slovensku

Ivan Lukšík, Nikola Kallová, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV v. v. i. 

Pondelok, 15.4.2024, 14:00, online

Abstrakt: Zlé zaobchádzanie v kontexte etnických či národnostných menšín je v odbornej aj praktickej oblasti len málo reflektované. Verejný diskurz pracuje s pojmom diskriminácie a nie so zlým zaobchádzaním. V príspevku prezentujeme výsledky dvoch štúdie (jedna empirická a jedna v databázach) mapujúcich zlé zaobchádzanie s rómskymi občiankami a občanmi na Slovensku. Výsledky výskumu ukázali viaceré formy zlého zaobchádzania zo strany štátnych aj samosprávnych orgánov, ako aj v bežnej komunikácii s občanmi majority. Išlo o nečinnosť, ľahostajnosť, ponižovanie, či neposkytnutie rovnakých šancí v prípade, že existuje povinnosť či možnosť pomoci. Vyskytli sa aj rafinované spôsoby zlého zaobchádzania, akým je podsúvanie vlastnej vôle. Zlé zaobchádzanie podľa zistení vedie k bezmocnosti, znižuje kvalitu života, narušuje osobnú pohodu, sebavedomie a integritu človeka. Zlé zaobchádzanie je len zriedkavo nahlasované a ďalej riešené. Osobné vysporiadanie sa so zlým zaobchádzaním je v duchu pozitívneho vnímania rómskej identity, ktorá zahŕňa rómsku ľudskosť, kultúru a jazyk.