Hľadáme nového kolegu/kolegyňu!

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. prijme vedeckého pracovníka/pracovníčku, s nástupom od apríla 2023 (resp. podľa dohody), na dobu určitú max 3 rokov, s možnosťou predĺženia (aj v závislosti od projektového financovania).

ÚVSK SAV je popredným vedeckým pracoviskom na Slovensku, so zameraním najmä na sociálnu a pedagogickú psychológiu. V roku 2022 bol v medzinárodnej evaluácii SAV vyhodnotený ako patriaci k európskej špičke, so známkou A/B.

Podmienkou prijatia je, aby uchádzač/ka mal/a dosiahnutý titul PhD. v odbore psychológia alebo príbuzných spoločensko-vedných odboroch, respektíve bol/a krátko pred obhajobou dizertačnej práce.  Hľadáme primárne kolegov a kolegyne so záujmom o výskumnú problematiku medziskupinových vzťahov a sociálnej identity, resp. kognitívnej psychológie aplikovanej do oblasti vzdelávania a gramotnosti.

Úspešný uchádzač/ka by mal/a ovládať pokročilé matematicko-štatistické metódy a/alebo metódy kvalitatívneho výskumu. Takisto by mal/a mať priekaznú vedeckú publikačnú činnosť, vrátane výstupov v časopisoch evidovaných v databázach WOS/Scopus a výstupov v anglickom jazyku. Skúsenosti zo  zahraničných výskumných pobytov sú výhodou. Potrebné je ovládanie angličtiny na úrovni minimálne B2. Ovládanie ďalších cudzích jazykov je vítané. Predpokladá sa aj spôsobilosť samostatne vedecky pracovať a tiež schopnosť pracovať vo vedeckom tíme. Skúsenosti s prípravou grantových prihlášok do domácich a medzinárodných vedeckých agentúr sú výhodou.

Štruktúrovaný životopis vo formáte Europass, zoznam publikácií a motivačný list posielajte na sekretariát ÚVSK SAV (uvsk@savba.sk) do 15. marca 2023. Budeme radi, ak nám k nim pripojíte aj referencie od vašich bývalých zamestnávateľov/iek či školiteľov/iek. Predpokladaný termín pracovného pohovoru (online) je piatok 24. marca 2023.

Nástupný hrubý mesačný plat bude stanovený podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. v závislosti od kvalifikácie a dĺžky praxe (v platovej triede 9 je to min 1127 EUR a max 1472,50 EUR). Poskytujeme tiež výkonové odmeňovanie, založené na kvalite publikačnej činnosti zamestnancov a zamestnankýň.

V prípade otázok kontaktuje Dr. Barbaru Lášticovú na adrese barbara.lasticova@savba.sk