Hľadáme excelentných výskumníkov a výskumníčky!

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. hľadá excelentných výskumníkov a výskumníčky v kariérnych stupňoch R2-R4 na pozíciu financovanú zo schémy „Štipendiá pre excelentných výskumníkov R2-R4“ v rámci Plánu obnovy a odolnosti, s nástupom na jar 2024 alebo neskôr. Pozícia je na dobu určitú max 2 roky, s možnosťou predĺženia v závislosti od dostupného projektového financovania.  

Viac informácií o schéme: https://vaia.gov.sk/sk/2023/06/27/stipendia-pre-excelentnych-vyskumnikov-a-vyskumnicky-r2-r4/

Sme špičkové vedecké pracovisko, ktoré sa zameriava na sociálnu a pedagogickú psychológiu. V roku 2022 sme boli v medzinárodnom hodnotení SAV vyhodnotení ako jedno z najvýkonnejších výskumných pracovísk v rámci Európy, so známkou A/B.

Hľadáme predovšetkým kolegov a kolegyne so vzdelaním v oblasti psychológie alebo príbuzných odboroch a so záujmom o medziskupinové vzťahy a sociálnu identitu, partnerské/intímne/sexuálne a rodinné vzťahy a/alebo psychológiu aplikovanú na oblasť vzdelávania a gramotnosti. Znalosť slovenčiny nie je nevyhnutná. Vyžaduje sa schopnosť písať odborné texty v angličtine. Úspešný uchádzač/ka by mal/a mať profil v súlade s kritériami schémy „Štipendiá pre excelentných výskumníkov R2-R4“.

Štruktúrovaný životopis vo formáte Europass, zoznam publikácií a rozšírený abstrakt projektu v rozsahu maximálne 2 strany (v súlade so štruktúrou projektu v rámci Schémy štipendií pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4) pošlite na sekretariát ústavu (uvsk@savba.sk) najneskôr do 28. augusta 2023, do 14:00 SEČ.

Predpokladaný termín online pohovoru je prvý septembrový týždeň. Úspešní/é uchádzač/ky vybraní/é výberovou komisiou sa zúčastnia na podávaní projektovej žiadosti v rámci Plánu obnovy a odolnosti, s deadlinom 28. september 2023. Upozorňujeme, že za prípravu projektu je zodpovedný uchádzač/ka, ale o grant oficiálne žiada ústav Výskumnú a inovačnú autoritu (VAIA), ktorá tento program spravuje. Len tí a tie, ktorým VAIA pridelí finančné prostriedky, sú v konečnom dôsledku oprávnení/é na túto pozíciu.

Počiatočná hrubá mesačná mzda bude stanovená v súlade so schémou „Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4“ na základe kariérneho stupňa. Ponúkame výkonnostné odmeny na základe publikačných výstupov.

Pre viac informácií o pozícii kontaktujte Dr. Barbaru Lášticovú na barbara.lasticova@savba.sk.