Global issues and inequities in the production and publication of research in social psychology

Milé kolegyne a milí kolegovia,


srdečne Vás pozývame na ústavný seminár s názvom Global issues and inequities in the production and publication of research in social psychology, na ktorom privítame zahraničného hosťa. Fouad Bou Zeineddine za autorský kolektív (Rim Saab, Barbara Lasticova, Anna Kende, Arin Ayanian) predstaví výsledky štúdie o globálnych problémoch a nerovnostiach v publikovaní výskumných výsledkov z oblasti sociálnej psychológie. Autori autorky skúmali, či sa v súčasnej sociálnej psychológii – v jej systémoch produkcie a šírenia poznatkov – posilňujú nerovnosti a koloniálnosť. Prosíme Vás o sprostredkovanie tejto informácie aj vašim kolegom a kolegyniam.


Seminár sa uskutoční online formou. V prípade záujmu o účasť, prosíme vyplňte jednoduchý formulár.

V deň konania semináru Vám budú zaslané prístupové údaje k Zoom stretnutiu. Maximálny počet účastníkov a účastníčok mimo ÚVSK SAV je 50 ľudí.

Udalosť na Facebooku: https://fb.me/e/4O845b9cE


Tešíme sa na Vašu účasť!


Global issues and inequities in the production and publication of research in social psychology

Fouad Bou Zeineddine, University of Innsbruck
(co-authors: Rim Saab, Barbara Lasticova, Anna Kende, Arin Ayanian)

Monday 6.6. 2022, 14:00 – 15:30 CET, online

Modern systems of knowledge production and dissemination reinforce inequalities and coloniality. We investigated whether this was the case in contemporary social psychology. We examined manifestations of coloniality of knowledge (internalized Global North research standards and practices) and critical awareness and reflection (awareness of/historic and systemic attributions for collective disadvantages in research production and publication) in social psychology in a survey of social psychologists in 64 countries (N = 232). Although colleagues in the Global South and Southern and Eastern Europe adopted Global Northern research standards and tendencies, their compliance seemed motivated by institutional demands and pragmatic concerns rather than principled conviction. Participants from all regions (most prominently outside the Global North) reported biases, under-representation, lack of relevance, and structural inequalities and disadvantages in social psychological research and publication. Participants (especially non-Northerners) mainly gave systemic attributions for these and other disadvantages. These findings suggest that social psychologists engaged with international social psychological research are caught in a double-bind between systemic collective disadvantages and coerced compliance with these systems. Discussion focuses on the implications of these results for social psychologists, for social psychology as a discipline, and for social psychological research as a global public good.