Gabriel Bianchi – Sexualita: od intimity po politiku (so zameraním na Slovensko v globalizovanom svete)

Srdečne Vás pozývame na ústavný seminár! doc. PhDr. Gabriel Bianchi. CSc. na seminári predstaví svoju novú publikáciu Sexualita: od intimity po politiku. Moderovať a diskutovať bude doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.

Prihlasovanie:
Seminár sa uskutoční online dňa 9.11. 2020 o 14:30. V prípade záujmu o účasť, prosíme vyplňte jednoduchý formulár: https://forms.gle/JWu9VM9MewRhGQPbA

Názov: Sexualita: od intimity po politiku (so zameraním na Slovensko v globalizovanom svete)


Autor: doc. PhDr. Gabriel Bianchi. CSc.

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Kniha si kladie za cieľ odpovedať na otázky, ktoré sa vynárajú vo chvíli, keď sexualita opúšťa medicínsky/sexuologický kontext a dostáva sa do zorného uhla spoločenských vied. Ponúka vhľady do geopolitického regiónu (na príklade Slovenska), v ktorom pre ideologické dôvody nebol výskum sexuality možný celé desaťročia. Najprovokatívnejšie otázky v knihe sú: Akú cenu musela ľudská sexualita zaplatiť ze to, že sa dostala v 19. storočí do pozornosti vedeckej medicíny? Čo je transmutácia intimity, ktorej sme v súčasnosti svedkami? Prečo potrebujeme hovoriť aj o zdravom sexe a nie iba o sexuálnom zdraví? Čo vieme a čomu sa vieme priučiť z poznania hranice medzi chceným a nechceným v sexe? Potrebujeme nové formy sexuality? Prečo je sexualita taká dôležitá v politike?


Záznam z podujatia je dostupný na našom youtube konte: