John Nietfeld: Encouraging Self-Regulated Learning in Game-Based Environments

Srdečne Vás pozývame na ústavný seminár, na ktorom privítame nášho hosťa profesora Johna Nietfelda (North Carolina State University). Seminár prebehne v angličtine a jeho témou budú možnosti autoregulovaného učenia v online hernom prostredí. Prednáška vznikla vďaka projektu APVV „Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti“ a projektu VEGA „Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní“.

Prihlasovanie:

Seminár sa uskutoční online dňa 19.4.2021 o 15:00. V prípade záujmu o účasť, prosíme vyplňte jednoduchý formulár: https://forms.gle/aTiWF3CecB9Wet5DA
V deň konania semináru Vám budú zaslané prístupové údaje k Zoom stretnutiu. Maximálny počet účastníkov a účastníčok mimo ÚVSK SAV je 50 ľudí.

Názov: Encouraging Self-Regulated Learning in Game-Based Environments

Autor: prof. John Nietfeld, Ph.D.

North Carolina State University


This presentation will describe my efforts over the past 15 years to encourage effective self-regulated learning with children in digital game-based learning environments. Self-regulated learning can be described as the effective regulation of one’s own learning in the pursuit of personal goals. It is a multi-faceted construct involving the coordination of cognitive, metacognitive, motivational, and affective facets. Encouraging the many components of self-regulation is no easy task, however digital game-based environments offer the promise of providing real-time feedback, customized scaffolds, trace data, creative narratives, and gamified contexts from which to encourage engagement. I will describe both results from prior projects and also an overview of our current project, Missions with Monty, that is attempting to encourage science literacy with 5th grade students.