Druhé kolo prijímacieho konania na PhD. štúdium

Využite možnosť byť súčasťou jedného z najproduktívnejších spoločenskovedných ústavov na SAV!

Termín na prihlášky pre druhé kolo prijímacieho konania do 31. augusta 2022. Máme ešte jedno voľné miesto na interné doktorandské štúdium v odbore psychológia, ktoré realizujeme na základe zmluvy s Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Študijno-pedagogická časť doktorandského štúdia sa realizuje na Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK, vedecká časť na ÚVSK SAV, v. v. i.

Ponúkame témy týkajúce sa medziskupinovej solidarity, partnerských a rodinných vzťahov a metakognitívnej regulácie učenia. Pred podaním prihlášky na FSEV UK (termín 31. august 2022) odporúčame kontaktovať školiteľa/školiteľku.

Pozrite si podmienky prijímacieho konania na FSEV UK tu.

Podrobné zadania tém na ak. rok 2022/2023 najdete tu.

Doktorandky a doktorandi v dennej forme štúdia majú zabezpečené trojročné štipendium vo výške 807 EUR/mesiac (940 EUR/mesiac po absolvovaní dizertačnej skúšky).

Viac informácii: