Dominik Želinský – Intelektuáli a charizma: Prípad neoficiálnej filozofie v socialistickom Československu

Srdečne Vás pozývame na ústavný seminár!

Prihlasovanie:
Seminár sa uskutoční online dňa 19.10.2020 o 14:30. V prípade záujmu o účasť, prosíme vyplňte jednoduchý formulár: https://forms.gle/jebTKSLwGpxz5dmj6

Názov: Intelektuáli a charizma: Prípad neoficiálnej filozofie v socialistickom Československu

Autor: Mgr. Dominik Želinský, PhD.

Sociologický ústav SAV

Prednáška skúma možnosti využitia klasického konceptu charizmy, ktorý pre sociálne vedy adaptoval už Max Weber, pre sociologické štúdium života intelektuálov a sociológiu ideí. Môže nám charizma pomôcť porozumieť tomu, ako vznikajú myšlienkové školy či – nebodaj – intelektuálne kulty? Ako súvisí s performativitou, štruktúrou situácie a kultúrnym nastavením publika?
Prípadovou štúdiou pre analýzu charizmatického pôsobenia bude fenomén neoficiálnej filozofie v Československu, teda samostatných filozofických študijných skupín, ktoré vznikli v priebehu 70. rokov, aj vďaka pomoci zahraničných nadácii (napr. oxfordskej Jan Hus Educational Foundation), a fungovali až do roku 1989. Mnohé z výrazných osobností tohto prostredia po roku 1989 kľúčovým spôsobom formovali českú politickú, kultúrnu a akademickú scénu. Na základe rozhovorov s priamymi účastníkmi, spisov Štátnej bezpečnosti a samizdatových textov bude prednáška analyzovať spôsoby, akými sa v špecifickom prostredí neoficiálnej kultúry utvárala a prejavovala charizma jednotlivých filozofov. Boli filozofické študijné skupiny skutočne alternatívou vysokoškolského vzdelávania, ako tvrdili ich organizátori a účastníci, alebo to boli skôr charizmatické zoskupenia sústredené okolo dominantných osobností?