Ceny Slovenskej akadémie vied za rok 2020

V komornom prostredí Malého kongresového centra SAV v Bratislave oceňovali aj tento rok špičkových vedcov SAV. Ceny Slovenskej akadémie vied sú najvyšším ocenením tvorivej činnosti jej vedcov. 

Náš ústav získal dve ceny za popularizáciu vedy a dve ceny za špičkové publikácie. Ocenení za náš ústav boli: Gabriel Bianchi, Kristína Blažeková, Nikola Kallová, Barbara Lášticová, Ivan Lukšík, Magda Petrjánošová, Miroslav Popper, Xenia Daniela Poslon a Kamila Urban.

Viac o ocenených nielen z nášho ústavu sa dozviete tu.