Cena SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy

Naša riaditeľka Barbara Lášticová dostala tento týždeň Cenu SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy. Získala ju najmä vďaka popularizácii vedeckých výsledkov z výskumného projektu APVV 14-0531 INTERMIN, ktorý bol zameraný na experimentálne overenie intervencií na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám a aplikáciu týchto poznatkov do školského prostredia. Gratulujeme!