Budúca slovenská vláda by sa mala najviac sústrediť na oblasť zdravotníctva a zmierňovanie dopadov inflácie

Ľudia na Slovensku majú veľké očakávania od budúcej slovenskej vlády. Podľa špeciálnej predvolebnej vlny prieskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý iniciuje Sociologický ústav SAV, v. v. i., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., MNFORCE a Seesame, by priority budúcej vlády mali byť oblasti zdravotníctva, zmierňovania dopadov inflácie, stabilná a nekonfliktná vláda a boj s korupciou.

Prieskum „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskum iniciujú prieskumná spoločnosť MNFORCE a komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV, v. v. i., a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. Od marca 2020 sme zrealizovali šestnásť rozsiahlych zisťovaní a jedno špeciálne v prvých dňoch invázie vojsk Ruskej federácie na Ukrajinu. Prezentované výsledky sú súčasťou prvého zo série predvolebných výskumov „Ako sa máte, Slovensko?“. Zber prebehol v období 16. 2. až 24. 2. 2023.

Najdôležitejšie zdravotníctvo a riešenie dopadov inflácie

Podľa prieskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ by sa vláda, ktorá vzíde na jeseň z predčasných volieb, mala s najväčšou urgenciou venovať oblasti zdravotníctva. Myslí si to  68 % respondentov prieskumu. Ďalšími prioritnými oblasťami novej vlády by mali byť zmierňovanie dopadov inflácie (64 %), zameranie na stabilné a nekonfliktné vládnutie (56 %), boj s korupciou (55 %), znižovanie zadlženia Slovenska (52 %) či bezpečnosť v uliciach (52 %).

Zaujímavosťou je, že mladí ľudia do 29 rokov v porovnaní so staršou generáciou považujú za menej dôležité, aby sa prioritami novej vlády stala väčšina oblastí, ku ktorým sa v prieskume mohli vyjadriť. Je prekvapivé, že táto skupina respondentov považuje za menej dôležité (v porovnaní so staršou generáciou) aj oblasti, ktoré sa týkajú ich budúcnosti ako znižovanie zadlženosti Slovenska či riešenie otázok životného prostredia.

Pre ženy sú senzitívnejšie témy bezpečnosti v uliciach či riešenie domáceho násilia a pre obyvateľov regiónov je dôležité, aby sa riešenie regionálnych rozdielov stalo prioritou novej vlády a to najmä pre obyvateľov Prešovského, Košického a Banskobystrického kraja.

“Nové dáta naznačujú, že ľudia na Slovensku dnes cítia v mnohých oblastiach veľký priestor na zlepšenie. Za dôležité priority novej vlády považujú najmä tie témy, ktoré ovplyvňujú kvalitu ich každodenného života, a ich dopady pociťujú už teraz, alebo ich pocítia v blízkej budúcnosti. To pre politické strany prináša príležitosť ukázať kompetentnosť a expertízu v týchto témach a rovnako je to možnosť dokázať vôľu spolupracovať a prinášať spoločné funkčné riešenia ešte pred voľbami,”  hovorí Barbara Lášticová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Ako by respondenti rozdelili 1000 eur medzi priority

Aj v otázke, v ktorej mali respondenti podľa vlastného uváženia prerozdeliť imaginárnu sumu 1 000 eur na riešenie problémov rôznych oblastí, dominovali investície do zdravotníctva.   Z 1 000 imaginárnych eur by respondenti na zdravotníctvo v priemere vyčlenili sumu 220 eur.  Nasledovali by investície do sociálneho systému (131 eur) a školstva (123 eur). Naopak, najmenej zdrojov by smerovali do súdnictva (37 eur) a pre zlepšovanie podmienok na podnikanie (50 eur). Zatiaľ čo oblasti, ktoré majú priamy dopad na kvalitu života ľudí ako zdravotníctvo a sociálny systém sú na prvých priečkach pomyselných investícií, na spodku rebríčka sa nachádzajú témy, ktoré sú pre ľudí na Slovensku vzdialené a priamo sa dotýkajú sa len vybraných skupín obyvateľstva.

Stabilná a lepšie fungujúca vláda

Respondenti i pozerajú na novú vládu, ktorá vzíde z volieb v septembri 2023 s nádejou. Až 81 % respondentov predpokladá, že nová budúca vláda bude stabilnejšia, a 75 % si myslí, že bude lepšie riešiť problémy ako tá predošlá. Na tomto pohľade sa zhodujú ľudia naprieč regiónmi, bez ohľadu na vek či pohlavie. 

“Vysoké očakávania od novej vlády sú príjemnou “privrátenou” stranou mince, na ktorej odvrátenej strane je prevládajúca nespokojnosť a sklamanie z končiacej vlády. Znamená to, že respondenti majú ešte nádej, že politici a politické strany dokážu vládnuť lepšie a stabilnejšie. Zároveň však platí, že stabilná vláda nie je automatickou garanciou prijímania kompetentných rozhodnutí,” komentuje výsledky Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV, v. v. i.

Poznámky

Použitý výskum: Ako sa máte, Slovensko?, február 2023, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV, 16.2. – 24.2.2023., N = 1 000

Použitý výskum je reprezentatívny pre online populáciu Slovenska.

Dáta zo série výskumov „Ako sa máte, Slovensko?“ budú dlhodobo k dispozícii odbornej verejnosti v Slovenskom archíve sociálnych dát (http://sasd.sav.sk).

Kľúčové zistenia sú tiež k dispozícii na stránke https://www.akosamateslovensko.sk.

Kontakt pre médiá: Michaela Lukovičová (lukovicova@seesame.com)