Andrea Čierna: Facilitátory a inhibítory zdravej sexuality a sexuálnej spokojnosti

Srdečne Vás pozývame na ústavný seminár s názvom „Facilitátory a inhibítory zdravej sexuality a sexuálnej spokojnosti v (kontexte transformujúcej sa a transmutujúcej sa intimity)“, kde bude našou hosťkou naša PhD študentka Andrea Čierna. Seminár bude v slovenskom jazyku.
Prosíme Vás o sprostredkovanie tejto informácie aj vašim kolegom a kolegyniam. Seminár sa uskutoční online formou.

V prípade záujmu o účasť, prosíme vyplňte jednoduchý formulár:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4uKCW5eKtfZLWv6t9EcAOt5VQn8oBoVtVM13p6AHS7t6ROQ/viewform?pli=1
Najneskôr v deň konania semináru Vám budú zaslané prístupové údaje k online stretnutiu. Maximálny počet účastníkov a účastníčok mimo ÚVSK SAV je 50 ľudí.

Udalosť na facebooku:
https://www.facebook.com/events/2122546238090446/?ref=newsfeed

Tešíme sa na stretnutie!


Facilitátory a inhibítory zdravej sexualitya sexuálnej spokojnosti v (kontexte transformujúcej sa a transmutujúcej sa intimity)
Mgr. Andrea Čierna, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.
Pondelok, 06.11.2023, 14:00, online

Naprieč spoločnosťou je v posledných rokoch medzinárodný záujem o sexuálne zdravie (Ballester-Arnal et al., 2021; Coombe et al., 2021; Pennanen-Iire et al., 2021). Z týchto štatisticko-demografických údajov, sa však nedozvedáme nič o tom, ako v skutočnosti je konkrétny jedinec spokojný so svojou sexualitou. Cieľom našej dizertačnej práce zistiť, ako veľmi je jednotlivec spokojný so svojou sexualitou a následne ako mu k tejto spokojnosti pomáhať. Za mimoriadne podnetný a aj potrebný považujeme v tomto smere vznik konceptualizácie zdravej sexuality, ktorá sa vzťahuje práve k jednotlivcom. Táto koncepcia stojí na predpokladoch, že trajektória každého jednotlivca v oblasti sexuality obsahuje rôzne vnútorne a emočne hodnotené prežívané kvality – pozitívne i negatívne, ktoré možno považovať za indikátory, bariéry a facilitátory na ceste k zdravej sexualite. Zameriavame sa aj na možný vzťah zdravej sexuality k sexuálnej spokojnosti, nakoľko niečo, čo je pozitívne hnané, vyvoláva skôr spokojnosť ako nespokojnosť.