Solving the Puzzle: The Key Factors in Effective Problem-Solving

Srdečne Vás pozývame na ústavný seminár s názvom „Solving the Puzzle: The Key Factors in Effective Problem-Solving“, kde bude náš výskumný tím v zložení: Azizul Wicaksono, Peter Šebáň, Matúš Brziak, a Kamila Urban prezentovať výsledky svojho najnovšieho výskumu zameraného na faktory ovplyvňujúce riešenie nejasne-definovaných problémov u študentstva. Seminár bude v anglickom jazyku.
Prosíme Vás o sprostredkovanie tejto informácie aj vašim kolegom a kolegyniam. Seminár sa uskutoční prezenčnou formou, s možnosťou pripojenia sa online.

V prípade záujmu o online účasť, prosíme vyplňte jednoduchý formulár: https://forms.gle/NKoRdFWeHBK6n7NA6

Udalosť na FB: https://www.facebook.com/events/3743090619304257/?ref=newsfeed

Najneskôr v deň konania semináru Vám budú zaslané prístupové údaje k online stretnutiu. Maximálny počet účastníkov a účastníčok mimo ÚVSK SAV je 50 ľudí.

Tešíme sa na stretnutie!


Solving the Puzzle: The Key Factors in Effective Problem-Solving
Azizul Wicaksono, Peter Šebáň, Matúš Brziak, Kamila Urban (Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV v. v. i.)
Pondelok, 10.6.2024, 14:00, ÚVSK + online

Abstract: Problem-solving is a crucial skill for succeeding in the 21st century and is essential for navigating our dynamic, modern society. Fostering students’ problem solving is a challenge that requires the identification of various (meta)cognitive, motivational, personal, and social factors that enable students to solve various problems effectively. In our study, we aimed to investigate these factors in a comprehensive manner to gain a clearer picture of their combined influence on students‘ problem-solving performance. Our findings reveal that metacognitive skills significantly boost both the accuracy and originality of problem-solving solutions. Additionally, while reading self-efficacy was positively linked to reading comprehension, we found no direct effect on problem-solving performance. Conversely, reading comprehension had a moderate but significant impact on problem-solving. Interestingly, creative self-efficacy did not show a direct connection to problem-solving, but it was indirectly related through divergent thinking, which was positively associated with the originality of solutions.