Ľudia

Profilová fotografia
samostatný vedecký pracovník
prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
vývin gramotnosti, vzdelávanie, metakognícia
T:     02/ 5477 5683
       +421 915 041 278
F:    02/ 54773442
ORCID:   ORCID