Nová monografia – Figurations of Human Subjectivity: A Contribution to Second-Order Psychology

Nášmu kolegovi Gabovi Bianchimu práve vyšla monografia vo vydavateľstve Palgrave Macmillan. Kniha vychádza z empirického výskumu hodnôt, intimity a sexuality v psychológii a zdôrazňuje dôležitosť hľadania ľudskej subjektivity v jej rozmanitosti, pluralite a sebegeneratívnosti. Predstavuje kritickú reflexiu autorovho desaťročia trvajúceho výskumu v rámci psychológie s cieľom obhájiť významnú zmenu paradigmy v koncepcii a realizácii psychologického výskumu: posun k „psychológii druhého rádu“.

Viac o knihe tu.