Nová monografia: Development of Key Literacy Skills in Early Childhood Education

Naša kolegyňa Kamila Urban je editorkou novej monografie, v spolupráci s kolegyňami Oľgou Zápotočnou a Zuzanou Petrovou, ktorá vychádza zo zistení výskumu, realizovaného v prostredí slovenských materských škôl.

Kurikulárna reforma z roku 2016 autorkám poskytla jedinečnú príležitosť porovnať deti, ktoré sa riadili predchádzajúcim kurikulom pre predškolskú výchovu na Slovensku, s deťmi, ktoré navštevovali materskú školu po úspešnej implementácii nového kurikula pre predškolskú výchovu. Výsledky ponúkajú jedinečný pohľad na rozvoj gramotnosti v kontexte realizácie národnej reformy, ktorá mala priamy vplyv na edukačnú prax.

Viac o knihe nájdete na stránke vydavateľstva.

Prečítajte si úvod, ktorý je dostupný aj v slovenčine.