Konferencia: Ľudia a spoločnosť v čase pandémie

Celosvetová pandémia a s ňou spojené epidemiologické opatrenia výrazne zasahujú nielen do každodenného života ľudí, ale aj do vývoja oblastí spoločenského života a základných spoločenských štruktúr. V dôsledku toho narastá význam spoločenských a humanitných vied, ktoré môžu svojou analýzou poskytnúť dôležité odpovede na aktuálne problémy. Sociologický ústav SAV a Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV usporiadajú 20. apríla multidisciplinárnu on-line konferenciu Ľudia a spoločnosť v čase pandémie venovanú všetkým aspektom dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19 na spoločnosť a jednotlivca.

Konferencia má sprostredkovať vedecké poznatky súvisiace s epidémiou nielen užšej vedeckej komunite, ale i širšej slovenskej verejnosti. Príspevky majú byť zamerané na aktuálne poznanie analyzujúce dôsledky pandémie na spoločnosť a jednotlivca. 

Organizátori privítajú príspevky z rozličných oblastí spoločenských a humanitných vied, najmä zo sociológie, psychológie, etnológie, sociálnej antropológie, histórie, ekonómie, politológie, pedagogiky, právnej vedy, ako aj ďalších vedných disciplín.

Stiahnite si:

Záznam z konferencie si môžete pozrieť na našom youtube.