ENGAGE Sounding board meeting

Projekt DG JUSTICE ENGAGE „Využite kontaktných intervencií na posilnenie angažovanosti a mobilizácie v prospech sociálnej zmeny“ vstúpil do druhého roku riešenia. Výsledky dosiahnuté v prvom roku zhodnotíme na sounding board meetingu 28. 1. 2022, ktorý bude otvorený aj pre širšiu verejnosť.

Projekt ENGAGE spája medzinárodný tím sociálnych psychológov, sociológov a odborníkov v oblasti intervencií z troch európskych krajín (Maďarsko, Slovensko, Španielsko), ktorých cieľom je prispieť k zmene postavenia Rómov a Rómok v Európe. Chceme prispieť k tomu, aby sa rôzni zainteresovaní aktéri mohli úspešne vysporiadať s protirómskym rasizmom, ako aj pochopiť a podporiť faktory, ktoré sa podieľajú na zvyšovaní povedomia a mobilizácie Rómov a Nerómov ako spojencov pre dosiahnutie sociálnej zmeny v prospech rovnosti majority a minority. Tento záväzok je založený na obavách z rastúcej diskriminácie, nenávistných prejavov proti, a segregácie Rómov a Rómok v celej Európe v rôznych kontextoch (vzdelanie, kultúra, práca alebo bývanie) a/alebo ľahostajnosti voči situácii rómskej minority medzi príslušníkmi majority. Všetky tieto problémy bránia úsiliu o sociálne začlenenie a rovnosť.


Projekt ENGAGE sa snaží pochopiť, aké faktory prispievajú k nedostatočnej spoločenskej a politickej participácii Rómov a Nerómov na presadzovaní sociálno-ekonomickej rovnosti. Ďalším cieľom projektu je preskúmať pozitívne a negatívne dôsledky, ktoré môžu vyplývať z kontaktu medzi Rómami a Nerómami. Hlavným cieľom je objasniť, aké intervenčné stratégie môžu efektívne zlepšiť existujúce medziskupinové vzťahy a znížiť sociálnu nerovnosť.

Program a viac informácií nájdete na stránke ENGAGE projektu alebo údalosti na Facebooku.