Aktuality

Monografie

Vložte názov obrázku
Vložte názov obrázku
Vložte názov obrázku
Vložte názov obrázku
Vložte názov obrázku
Akademický svet a jeho problémy
Figurations of Human Subjectivity
Vložte názov obrázku
Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku
Osvojovanie gramotnosti u detí v podmienkach nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
Akademický svet a jeho tradície
Nové médiá a občianska participácia na Slovensku
Sexuality: From Intimacy to Politics
Dynamika a prekračovanie noriem v spoločnosti

Projekty

Sociálne siete