Publications

researcher, scientific secretary
Mgr. Zuzana Očenášová, PhD.

Publications for year 2024

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Select year

Publications

  • OČENÁŠOVÁ, Zuzana - KARKOŠKOVÁ, Slávka - FICO, Milan. Násilie v tínedžerských partnerských vzťahoch : Láska musí byť bezpečná. Recenzovali: Veronika Valkovičová, Daniel Škobla. 1. vyd. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2023. 94 s. Dostupné na internete: https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2024/02/Nasilie_v_tinedzerskych_partnerskych_vztahoch.pdf. ISBN 978-80-7138-191-4 Typ: AAB
  • OČENÁŠOVÁ, Zuzana - JANKOVIČOVÁ, Michaela - BURAJOVÁ, Barbora. Akoby násilie s tým nič nemalo : skúsenosti žien zažívajúcich partnerské násilie so službami a inštitúciami. Prvé vydanie. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2024. 60 s. Dostupné na internete: https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2024/04/Akoby_nasilie_s_tym_nic_nemalo.pdf. ISBN 978-80-7138-192-1 Typ: BAB
  • POPPER, Miroslav - OČENÁŠOVÁ, Zuzana. Dynamika rodinných rol v zmiešaných rodinách. In XXIII. česko-slovenská konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Nové horizonty kvalitatívneho výskumu“ (zborník abstraktov). Vydanie prvé. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 2024, s. 69. ISBN 978-80-974522-5-4. (VEGA č. 2/0035/21 : Rodinné konštelácie s biologickými a nie biologickými deťmi) Typ: AFH