Publications

researcher
Mgr. Tomáš Prošek, PhD.

Publications for year 2024

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Select year

Publications

  • PETRJÁNOŠOVÁ, Magda - POSLON, Xenia-Daniela - PROŠEK, Tomáš - KALLOVÁ, Nikola. Medzi obavami o bezpečnosť detí a podporou ich samostatnosti : Priebežná správa z evaluácie projektu Mesto pre deti. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., 2024. 21 s. Typ: GII