News

2024
24
Jun

We are looking for a new colleague!

The Institute for Research in Social Communication of the Slovak Academy of Sciences (SAS) is recruiting a postdoctoral researcher starting in...

Recent publications

Vložte názov
Vložte názov
Vložte názov
Vložte názov
Vložte názov
Akademický svet a jeho problémy
Figurations of Human Subjectivity
Vložte názov
Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku
Osvojovanie gramotnosti u detí v podmienkach nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
Akademický svet a jeho tradície
Nové médiá a občianska participácia na Slovensku
Sexuality: From Intimacy to Politics
Dynamika a prekračovanie noriem v spoločnosti.jpg

Projects

Social networks